Neenee Lao Life ນີນີ ວິຖີລາວ

  • 868,825 ເບິ່ງ
  • 109 ໂພດ
  • 2 ປີ ກ່ອນຫນ້ານີ້
  • ກ່ຽວກັບ
ສະບາຍດີ ! ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຊ່ອງ ຢູທູບ"Neenee Lao Life ນິນີ່ວີຖີລາວ " ຊ່ອງແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວ ຮຽນຮູ້ປະສົບການໃໝ່ໆ ແລະ ວິຖີຊີວິດລາວ... ຂ້ອຍຈະ ອັບໂລດວີດີໂອ...