วิทยาศาสตร์ ผลการค้นหาประมาณ 1,854 รายการ โดยอีซี่บร้านเซส

การดำเนินงานตามวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก GHSA 3th 2019

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเ...

DMSc อบรมการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ Part.1

การฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ในการจัดทำข้อเสนอโครงการว...

DMSc อบรมการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ Part.2

การฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ในการจัดทำข้อเสนอโครงการว...

การจัดการให้เข้าถึงการป้องกันยีนแพ้ยาชนิดรุนแรงด้วยเภสัชพันธุศาสตร์ระดับชาติ

วีดิทัศน์ เรื่อง การจัดการให้เข้าถึงการป้องกันยีนแพ้ยาชนิดรุนแรงด้ว...

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2562

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2562 หัวข้อเรื่อง การเขียนบท...

DMSc Zero Tolerance 2562

สัมมนาโครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต DMSc Zero Tolerance พร้อมก...

Implementation of National Projects on Population Genetics

การประชุมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Implementation of National Projects on Population Genetics”โดย Dr.Teri Manolio Director Division of...

เสวนา “77 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

การเสวนา “77 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในการประชุม...

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่4/2562 กัญชาทางการแพทย์

การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง กัญชาทา...

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่5/2562 Telomere

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่5/2562 เรื่อง "เทโลเมียร์.. ยืดให...
วิธีเริ่มต้นการเป็นบล็อกเกอร์ในปี 2020 - บล็อกเกอร์