မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ရေကြီးရေလျှံ/မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၉၀ သေဆုံးပြီး ၆၅ ဦးဒဏ်ရာရရှိ

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ရေကြီးရေလျှံ/မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၉၀ သေဆုံးပြီး ၆၅ ဦးဒဏ်ရာရရှိ

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ရေကြီးရေလျှံ/မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၉၀ သေဆုံးပြီး ၆၅ ဦးဒဏ်ရာရရှိ

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ရေကြီးရေလျှံ/မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၉၀ သေဆုံးပြီး ၆၅ ဦးဒဏ်ရာရရှိ

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ရေကြီးရေလျှံ/မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၉၀ သေဆုံးပြီး ၆၅ ဦးဒဏ်ရာရရှိ
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ရေကြီးရေလျှံ/မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၉၀ သေဆုံးပြီး ၆၅ ဦးဒဏ်ရာရရှိ
  • 15,311 ကြည့်ရှုခြင်း
  • 240 ဝေစု
  • 1 လ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက