ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນກໍາໄລ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 141 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

Preposition Rap

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Rap all about Prepositions! Laotian and English!

BEST Moments of 2013 w/ DIC Laos!

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
2013 was a great year filled with water-well, bathroom, and wheelchair hand overs and English activities with the deaf students at the rehab center.

Silent Letters

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
ພາສາອັງກິດຟຣີ.ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍDIC. ໃນວິດີໂອນີ້ເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອັກສອນທ...

Reasons to Learn English: "Episode 3" HD

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
ມັນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະບໍ່ຮູ້ພາສາອັງກິດ It's dangerous to not know English.

Silent Letters Part 2

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້

Water Well & Bathroom Projects

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
ໂຄງການນ້ຳສະອາດໃນຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

Laos - Harlem Shake

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Having fun at our English Classes.

Who is DIC

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
ໃຜສອນພາສາອັງກິດຟຮີ? ໃຜເຈາະນ້ຳບາດານຟຮີ? ເຮົາມາກັບອົງການໃຈບຸນແດເຊີແລັດ...

Idioms

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້

Student of the Week

 • DIC laos
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Thank you Kokasia for being the student of the week.
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2019 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ