ຂ່າວ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 6,277 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

ອັບເດດຂ່າວທົ່ວໄປ ຂອງ ໄອຟຣີດອມ ທີວີ ອອກອາກາສ ວັນທີ 14/7/2018

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

Tresa Haywood - Continental Marshals Service. ON-AIR 21/4/2018

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

Update ຂ່າວ ໄອຟຣີດອມທີວີ ອອກອາກາສ 5/5/2018

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ກຸ່ມແກ໊ງຕົ້ມຕຸ໋ນ 18 ມຸງກຸດກຳລັງຣະບາດຫນັກ ໃນ ສປປ ລາວ ອອກອາກາສ 5/6/2018

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສປປ ລາວ ໃຊ້ອຳນາດໃນການຢຶດດິນ ອອກອາກາສ 20/12/2018

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ດຣ. ຣີຊາດ ສົນທະນາກັບປະຊາຊົນ ອອກອາກາສ ວັນທີ 15/12/2018

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ອັບເດດຂ່າວ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຂອງປະຊາຊົນໃນວຽດນາມ ອອກອາກາສ 12/6/2018

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP34 ອອກອາກາສ ວັນທີ 2/2/2019

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP22 ອອກອາກາສ ວັນທີ 20/10/2018

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ຮຽນຮູ້ວິທີໃຊ້ ຊ໊ອບແວ ທີ່ຄົນອື່ນດັກຟັງເຮົາບໍ່ໄດ້ເພື່ອຄວາມປອດພັຍ WhatsApp & Signal ອອກອາກາສ 12/13/2017

 • iFreedomTV
 • 0 ເບິ່ງ
 • 9 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2019 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ