ຂ່າວ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 3,345 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງປະເທສລາວ? ອອກອາກາສ ວັນທີ 29/9/2018

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ຮຽນຮູ້ທັມມະ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງໂກສົບສັງຍຸຕ ຕອນ 5 ອອກອາກາສ 29/9/2018

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ຮຽນຮູ້ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງຕ່ອມ Thymus ອອກອາກາສ 29/9/2018

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP20 ອອກອາກາສ ວັນທີ 6/10/2018

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ສິລທັມປະຈຳໃຈ ເປັນໄຟສ່ອງທາງເພື່ອອານາຄົດທີ່ດີ ອອກອາກາສ ວັນທີ 6/10/2018

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ຮຽນຮູ້ທັມມະ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງພຣົມມະສັງຍຸຕ ອອກອາກາສ 29/9/2018

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ຮຽນຮູ້ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງຕ່ອມ Adrenal ຫຼື ຕ່ອມເທິງຫມາກໄຂ່ຫຼັງ ອອກອາກາສ 29/9/2018

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

iFreedomTV Live Stream

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP21 ອອກອາກາສ ວັນທີ 13/10/2018

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...

Update ຂ່າວທົ່ວໄປຂອງ Lao Human Rights & iFreedomTV ອອກອາກາສ ວັນທີ 13/10/2018

 • iFreedomTV
 • 1 ເບິ່ງ
 • 24 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Subscribe iFreedomTV: https://www.youtube.com/c/iFreedomTV1/videos Facebook: https://www.facebook.com/laohumanrights/ http://www.ifreedomtv.com/ ...
Loading...
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2019 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ