ព័ត៌មាន លទ្ធផលអំពី 5,512 ទំព័រ ដោយសាខាងាយស្រួល

khem veasna: មេរៀនជីវិតសំរាប់យុវជន យុវនារី (ខឹម វាសនា),VDO Channel.

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
khem veasna: មេរៀនជីវិតសំរាប់យុវជន យុវនារី (ខឹម វាសនា) + Please SUBSCRIBE Now for more videos from our YouTube Channel!!...

យុវជនLDPសួរដេញដោលជនបរទេសស្ដាប់យ៉ាងជក់ចិត្ត,khem veasna,ldp voice,vdo channel.

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
យុវជនLDPសួរដេញដោលជនបរទេសស្ដាប់យ៉ាងជក់ចិត្ + Please SUBSCRIBE Now for more videos from our YouTube Channel!! ------------...

ចុមយ៉ាស់ សួរបីបួនសំណួរឡើងញាក់សាច់,khem veasna,ldp voice,ldp party,ldp forum.

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
ចុមយ៉ាស់ សួរបីបួនសំណួរឡើងញាក់សាច់ + Please SUBSCRIBE Now for more videos from our YouTube Channel!! ---------------------------...

ក្ដៅៗមិុញៗ តាជេម សុខសរសើរLDP ទៀតហើយ,James sok 10-09-2018,khem veasna,vdo channel.

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
ក្ដៅៗមិុញៗ តាជេម សុខសរសើរLDP ទៀតហើយ + Please SUBSCRIBE Now for more videos from our YouTube Channel!! ---------------------------...

ពូខឹម វាសនានិយាយពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា,khem veasna,ldp voice,khmer politic,vdo channel.

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
ពូខឹម វាសនានិយាយពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា + Please SUBSCRIBE Now for more videos from our YouTube Channel!! --------------...

វេទិការទាំងមូលនៅប្រទេសកូរ៉េ 24-09-2018,khem veasna,ldp voice,khmer politic.

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
វេទិការទាំងមូលនៅប្រទេសកូរ៉េ 24-09-2018,khem veasna,ldp voice,khmer politic. + Please SUBSCRIBE Now for more videos from our YouTube ...

ក្ដៅពូខឹមវាសនាផ្សាយផ្ទាល់03-10-2018,khem veasna,SEA DA

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
https://www.youtube.com/watch?v=g0HEISGZkkc&t=1s.

Khem Veasna របៀបវ់ៃកូនអោយត្រូវគោលការណ៍,ldp voice,khmer politic

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
Khem Veasna របៀបវ់ៃកូនអោយត្រូវគោលការណ៍,ldp voice,khmer politic + Please SUBSCRIBE Now for more videos from our YouTube Channel!

តេជគុណនិយាយពីយាយគ្រវីសក់,khmer monk speeches on air

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
តេជគុណនិយាយពីយាយគ្រវីសក់,khmer monk speeches on air + Please SUBSCRIBE Now for more videos from our YouTube Channel!

ថ្មបីដុំ នឹង​ ច្បាប់ធម្មជាតិ,Khem Veasna,VDO Channel

 • VDO Channel
 • 0 ទស្សនៈ
 • 3 នាទី ពីមុន
ថ្មបីដុំ នឹង​ ច្បាប់ធម្មជាតិ,Khem Veasna,VDO Channel + Please SUBSCRIBE Now for more videos from our YouTube Channel!
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចាប់ផ្តើម Vlog មួយ, កំណត់ហេតុបណ្ដាញនៅ 2019 - តាមដានអ្នកសរសេរប្លុកដែលទទួលបានជោគជ័យនិង Vloggers