ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ: EP24 ຊີ້ແຈງຄຳກ່າວຫາຂອງກອງທັພປົດປ່ອຍປະຊາຊົນເຣື່ອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ 21/9/2019

ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ: EP24 ຊີ້ແຈງຄຳກ່າວຫາຂອງກອງທັພປົດປ່ອຍປະຊາຊົນເຣື່ອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ 21/9/2019

ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ: EP24 ຊີ້ແຈງຄຳກ່າວຫາຂອງກອງທັພປົດປ່ອຍປະຊາຊົນເຣື່ອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ 21/9/2019

ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ: EP24 ຊີ້ແຈງຄຳກ່າວຫາຂອງກອງທັພປົດປ່ອຍປະຊາຊົນເຣື່ອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ 21/9/2019

ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ: EP24 ຊີ້ແຈງຄຳກ່າວຫາຂອງກອງທັພປົດປ່ອຍປະຊາຊົນເຣື່ອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ 21/9/2019
ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ: EP24 ຊີ້ແຈງຄຳກ່າວຫາຂອງກອງທັພປົດປ່ອຍປະຊາຊົນເຣື່ອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ 21/9/2019
  • 6,101 ເບິ່ງ
  • 114 ແບ່ງປັນ
  • 3 ເດືອນ ກ່ອນຫນ້ານີ້


iHipHopTV LIVE Talk Show on iFreedomTV EP: 17 On-Air September 21, 2019
  • 12,683 ເບິ່ງ
  • 239 ແບ່ງປັນ
iFreedomTV Live Stream
  • 12,298 ເບິ່ງ
  • 135 ແບ່ງປັນ