ประวัติศาสตร์ ผลการค้นหาประมาณ 1,764 รายการ โดยอีซี่บร้านเซส

9. "ประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก" พิชญา สุ่มจินดา

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
ประติมากรรมในประเทศไทย” กระบวนวิชา 104302 จิตรกรรมและประติมากรรมไทย ประ...

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก ศิลปะอิสลาม (ตอนที่ 1)

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก (Eastern Art History) บรรยายโดย พิชญา สุ่มจินดา ภาควิชาศ...

หัวข้อที่ 4 ภววิทยาของวัตถุ: จาก Subject, Subject ถึง Object เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
กิจกรรมบรรยายพิเศษ "ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่ 2" กิจกรรมจั...

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: พราหมณศิลป์

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก (Eastern Art History) บรรยายโดย พิชญา สุ่มจินดา ภาควิชาศ...

6. "พุทธปฏิมาในนิกายเถรวาท คณะสงฆ์มหาวิหารวาสิน (ลังกาวงศ์)" พิชญา สุ่มจินดา

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
ประติมากรรมในประเทศไทย” กระบวนวิชา 104302 จิตรกรรมและประติมากรรมไทย ประ...

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก ศิลปะอินเดีย (ตอนที่1)

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก (Eastern Art History) บรรยายโดย พิชญา สุ่มจินดา ภาควิชาศ...

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: พุทธศิลป์ (ตอนที่ 3)

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก (Eastern Art History) บรรยายโดย พิชญา สุ่มจินดา ภาควิชาศ...

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก ศิลปะอินเดีย (ตอนที่3)

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก (Eastern Art History) บรรยายโดย พิชญา สุ่มจินดา ภาควิชาศ...

หัวข้อที่ 6 ศิลปะเกาะแกร์

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
กระบวนวิชา 116302 ศิลปะและสถาปัตยกรรมเขมร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 บรรยายโด...

“แนวทางการวิจัยศิลปะพื้นบ้าน: กรณีศึกษาศิลปะอีสาน” ติ๊ก แสนบุญ

 • FINEARTS CMU
 • 0 เปิดอ่าน
 • 1 วัน ที่ผ่านมา
กิจกรรมบรรยายพิเศษ “ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่ 4” บรรยายทุ...
วิธีเริ่มต้นการเป็นบล็อกเกอร์ในปี 2019 - บล็อกเกอร์