ປະວັດສາດ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 1,358 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

Tshoov laj yug dab phim koo kaim ntu2

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Tshoov laj yug dab phim koo kaim ntu2.

Tshoov laj kawm khawv koob tuas dab tsov ntu3

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Tshoov laj kawm khawv koob tuas dab tsov ntu3.

Mu mrhiav kau npuas teb foob thiaj raug phim nyoo vai noj

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Mu mrhiav kau npuas teb foob thiaj raug phim nyoo vai noj.

Hauj sam khawv koob txheev xob tuas zaj txau ntshai heev

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Hauj sam khawv koob txheev xob tuas zaj txau ntshai heev.

Tub xob thiab tub lwm coj tsoom fwv mu tuas tsov txau ntshai

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Tub xob thiab tub lwm coj tsoom fwv mu tuas tsov txau ntshai.

Ob kwv tij mu ntau puav hauv qhov tsua mu tshwm zaj teb dab chaw

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Ob kwv tij mu ntau puav hauv qhov tsua mu tshwm zaj teb dab chaw.

Tshoov laj ntu4 khawv koob tuas ntsuj plig tsov

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Tshoov laj ntu4 khawv koob tuas ntsuj plig tsov.

Zaj muab niam pog lawv mu npo tau zaj lo pam txau nyshai

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້

Tsav foom rhiav kub twj kum los uas txwv pov thiab pov haum

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Tsav foom rhiav kub twj kum los uas txwv pov thiab pov haum.

Nyab lwm vwm vwm plhis mu uas tsov kiag lawm txau ntshai

 • hmong histories
 • 1 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nyab lwm vwm vwm plhis mu uas tsov kiag lawm txau ntshai.
Loading...
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2019 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ