ປະວັດສາດ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 588 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

Vim ntsaw 5000​ do​ la​ kuv lub cev thb tawg ta

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Vim ntsaw 5000​ do​ la​ kuv lub cev thb tawg ta.

Txiv​ neej​ siab phem​ ciav lim poj niam tuag​ ku ua dab los cab

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Txiv​ neej​ siab phem​ ciav lim poj niam tuag​ ku ua dab los cab.

Nuj kaub tsem khawv koob pob thawj tso dab

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nuj kaub tsem khawv koob pob thawj tso dab.

Zoom kuam ntu# 1 tsov rog suav teb tsov caum zoov kuam tom noj

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Zoom kuam tsov rog suav teb tsov caum zoov kuam tom noj.

Nuj kaub lawj xeeb tua txuj ci

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nuj kaub lawj xeeb tua txuj ci.

Zoom kuam part 2 tua txiv tsov dub txau ntshai

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້

Nuj​ kaub khawv​ koob tua dab phim​ pauj tom niam ntsuab rwg

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nuj​ kaub khawv​ koob tua dab phim​ pauj tom niam ntsuab rwg.

Nuj​ kaub part2​0​ yawg​ tooj ntxw​ yug dab phim nyoo vai

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nuj​ kaub part2​0​ yawg​ tooj ntxw​ yug dab phim nyoo vai.

Xav kom muaj nyiaj thiaj tso koj mu meka

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Xav kom muaj nyiaj thiaj tso koj mu meka.

Nuj kaub21 mu txia plaub hau dab teb caw

 • hmong histories
 • 0 ເບິ່ງ
 • 1 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nuj kaub21 mu txia plaub hau dab teb caw.
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2019 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ