ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງຫຼວງ ໃຫ້ສະຫະພັນກຳມະບານ

ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງຫຼວງ ໃຫ້ສະຫະພັນກຳມະບານ

ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງຫຼວງ ໃຫ້ສະຫະພັນກຳມະບານ

ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງຫຼວງ ໃຫ້ສະຫະພັນກຳມະບານ

ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງຫຼວງ ໃຫ້ສະຫະພັນກຳມະບານ
ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງຫຼວງ ໃຫ້ສະຫະພັນກຳມະບານ
  • 12,309 ເບິ່ງ
  • 179 ແບ່ງປັນ
  • 2 ເດືອນ ກ່ອນຫນ້ານີ້