ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ຫ້ອງຕຳຫຼວດ ປກສ ແຂວງອັດຕະປື

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ຫ້ອງຕຳຫຼວດ ປກສ ແຂວງອັດຕະປື

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ຫ້ອງຕຳຫຼວດ ປກສ ແຂວງອັດຕະປື

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ຫ້ອງຕຳຫຼວດ ປກສ ແຂວງອັດຕະປື

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ຫ້ອງຕຳຫຼວດ ປກສ ແຂວງອັດຕະປື
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ຫ້ອງຕຳຫຼວດ ປກສ ແຂວງອັດຕະປື
  • 10,330 ເບິ່ງ
  • 211 ແບ່ງປັນ
  • 2 ເດືອນ ກ່ອນຫນ້ານີ້