ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດຈີນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດຈີນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດຈີນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດຈີນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດຈີນ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດຈີນ
  • 7,277 ເບິ່ງ
  • 279 ແບ່ງປັນ
  • 3 ເດືອນ ກ່ອນຫນ້ານີ້