ປກສ ນ/ວ ຖະແຫຼງຂ່າວການຈັບຕົວຄົນຮ້າຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸບແວ່ນລົດນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ

ປກສ ນ/ວ ຖະແຫຼງຂ່າວການຈັບຕົວຄົນຮ້າຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸບແວ່ນລົດນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ

ປກສ ນ/ວ ຖະແຫຼງຂ່າວການຈັບຕົວຄົນຮ້າຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸບແວ່ນລົດນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ

ປກສ ນ/ວ ຖະແຫຼງຂ່າວການຈັບຕົວຄົນຮ້າຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸບແວ່ນລົດນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ

ປກສ ນ/ວ ຖະແຫຼງຂ່າວການຈັບຕົວຄົນຮ້າຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸບແວ່ນລົດນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ
ປກສ ນ/ວ ຖະແຫຼງຂ່າວການຈັບຕົວຄົນຮ້າຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸບແວ່ນລົດນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ
  • 2,032 ເບິ່ງ
  • 247 ແບ່ງປັນ
  • 3 ເດືອນ ກ່ອນຫນ້ານີ້