ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ປກສ ບ້ານທົ່ວເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ປກສ ບ້ານທົ່ວເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ປກສ ບ້ານທົ່ວເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ປກສ ບ້ານທົ່ວເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ປກສ ບ້ານທົ່ວເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ປກສ ບ້ານທົ່ວເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ
  • 7,902 ເບິ່ງ
  • 292 ແບ່ງປັນ
  • 3 ເດືອນ ກ່ອນຫນ້ານີ້