ອາຫານ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 2,850 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

How to make Lao food วิธีทำ อ่อม กระดูกหมู่อ่อนของลาว ອ່ອມກະດູກຫມູອ່ອນໃສ່ຜັກລວມ

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
1 kg pork with bone 2 liter water 1 lemon grass 2 sliced galangal 4 kaffir lime leave 4 garlic cloves 6 small size 100 ml Padeak 1-2 tsp msg 1 Tbsp sa

How To Make Stir fried Noodles Laos วิธีขั้วหมี่ ของลาว ຂົ້ວຫມີບໍ່ຕິດຫມໍ້

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
ນ້ຳຕານ2ຂີດ ນ້ຳ200 ml ເກືອ3ບ່ວງນ້ອຍ ແປ້ງນົວ1ບ່ວງນ້ອຍ ເສັ້ນເຝີເຄິ່ງໂລ ນ້ຳມັນ100...

How to make dipping sauce meat balls Lao food ແຈ່ວກິນກັບລູກຊີ້ນ ຫລື ຮັອດດອກ ອື່ນໆ

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
250ml water ນ້ຳ1ຈອກກາງ 5 Tbsp Tomatoes sauce or can use chilli sauce ຊອັດຫມາກເລັ່ນ 3 Tbsp sugar ນ້ຳຕານ 3ບ່ວງຕັກກິນ...

How to make khow nom mor gang Lao food ເຂົ້າຫນົມຫມໍ້ແກງເຜືອກ

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
7 eggs 300 g taro 500 ml coconut milk 5 pandan leave 200 g sugar 3 Tbsp fried shallots 4 Tbsp oil ( oil for fried shallots) - Baked in the oven 180 de

How to make custard mini pumpkin Lao food ສັງຂະຫຍາຫມາກອຶ

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
3 eggs ໄຂ່ໄກ່3ຫນ່ວຍ 2 egg yolk ໄຂ່ແດງ2ຫນ່ວຍ 7 Tbsp sugar ນ້ຳຕານ7ບ່ວງຕັກ 250ml coconut milk 250 ມິລິດ ກະທິ...

How to make meet balls (pork) Lao food

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
1kg minted pork ຊີ້ນຫມູບົດ1ໂລ 1 1/2 tsp msg ຫນື່ງບ່ວງເຄິ່ງແປ້ງນົວ ບ່ວງນ້ອຍ 2 1/2 tsp pepper ສອງບ່ວງ...

How To Make Rice Pyramid Dumping ວິທີເຮັດເຂົ້າຕົ້ມນ້ຳແຈ່ວ

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Ingredients (1) 200 g rice flour 150 g tapioca starch 2 liter pork stock room temperature * Ingredients for pork stock 500 g pork bone 3 liter water 1

How to make know soy Lao food วิธีทำข้าว ชอย ของลาว ເຂົ້າຊອຍເສັ້ນໃຫ່ຍ

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
100 g fermented bean paste 30 g garlic chopped 500 g pork chopped 500 g tomatoes chopped 40 g sugar 1 1/2 granulated pork bouillon 2 tsp salt 3-4 Tbsp

How to make frozen yogurt Lao style ວິທີເຮັດນົມສົ້ມ

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
1) ນົມຂົ້ນຫວານກາມະລິ ຫລື ກາໃດກະໄດ້ 2ປ໋ອງ 2)ນ້ຳຮ້ອນຝົດໆ2ປ໋ອງ 3)ນົມງົວຈືດ 4ປ໋ອ...

How to make stir fried noodle Lao food ຂົ້ວຫມີ່ແບບດັ້ງເດີມ ບໍ່ໃສ່ຊິອີ້ວດຳ

 • May Laos.kitchen
 • 0 ເບິ່ງ
 • 5 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
ວິທີເຮັດນ້ຳຕານ 100-50 g brown sugar ນ້ຳຕານ 100gຫລື 1ຂີດ 140 ml water ນ້ຳເຄິ່ງຈອກກາເຟ ຕາມວິດີໂອ...
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2019 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ