ອາຫານ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 726 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

How to make Red pork felling for Lao sandwich วิธีทำ หมูแดง ใส่ไส้ข้าวจี่ปาเต ของลาวฝั่งโขง ຫມູແດງ

  • 0 ເບິ່ງ
  • 13 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Paté https://youtu.be/dthzQ-BmTcE. Pickled carrot https://youtu.be/j34s5S0kHFs. Chilli sauce https://youtu.be/91dN2hQ6Hf8. Lao ham ...

How to make 3 different color of coconut pudding .วิธีทำ ข้าวปาด 3 สี ของลาวฝั่งโขง . ເຂົ້າປາດ 3 ສີ.

  • 0 ເບິ່ງ
  • 7 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Ingredients for . 30 g butter fly flowers soak in 300 ml hot water) Soak it until be come dark blue color. 300 ml dark blue color + 1300 ml water 1500

Deep fried vegetables วิธทำ ผักรวม ทอดกรอบนาน ວິທີທອດ ຜັກກອບດົນ.

  • 0 ເບິ່ງ
  • 19 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
300 g all-purpose flour 50 g Coci flour 1 half tsp salt 2 tsp seasoning Half Tsbp sugar 2 tsp paprika powder 2 tsp garlic powder 500 ml cold water Mix

สิป่นปลาแห้ง ສິປົ່ນປາແຫ້ງ

  • 0 ເບິ່ງ
  • 20 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຫນ້ານີ້
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2021 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ