ອາຫານ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 1,437 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

How To Make Crispy Vietnam pancakes วิธีทำบั๋นแชว เหวียดนามลาว ບັ໋ນແຊ່ວ

For the pancakes 150 g rice flour 50 g corn starch 200 coconut milk 1 tsp salt 2 tsp sugar 400 ml water 300 ml bored water 1 tsp turmeric powder 2 Tbs

How To Make Asia Fried Bread Stick ວິທີເຮັດເຂົ້າຫນົມຄູ່

Ingredients 300 g all-purpose flour 200 ml room temperature of water 2 Tbsp sugar 1 tsp salt 1 tsp yeast 1 1/2 Tbsp powder milk * Step 1: Mix all the

How To Make Heavenly Pork Jerky วิธีกาานทำหมูสะหวัน ของลาว ຊີ້ນຫມູສະຫວັນ

1 1/2 kg pork 3 tsp Pepper seeds 3 tsp Coriander 8 Tsp brown sugar 5 tsp salt 3 Tbsp soya sauce 9 Tbsp water * Step 1: Mix all the ingredients in a ba

How To Make Sweet Roti วิธีทำโรตี กินเองที่บ้าน ໂຣຕີ

Ingredients 500 g all-purpose 100 ml milk 180 ml water 1 Tbsp Sugar 1 tsp salt 2 eggs * Step 1: Mix all the ingredients in a ball And then leave the d

How To Make Khow Nom Kai Hong วิธีทำ ขนมไข่หงของลาวເຂົ້າຫນົມໄຂ່ຫົງ

Ingredients for the dough 400 g glutinous rice flour 50 g rice flour 50 g brown sugar 1 tsp salt 300 ml coconut milk Ingredients for the filling 400 g

How To Make Sweet Eggs Kai Luke Koey วิธีทำไข่ลูกเขย ของลาໄຂ່ລູກເຂີຍ

7 Eggs 2 big size tomatoes 1 Tbsp garlic chopped 250 ml water 2 1 /2 Tbsp sugar 1 tsp pepper 1 tsp canor powder ( chicken) 2 Tbsp fish sauce 50 ml oil

How To Make Sa Lar Pao วิธีทำ ชาลาเปา ไส้หมูຊາລາເປົາໄສ້ຫມູ

Ingredients for the dough * 1) 500 g all-purpose 450 ml warm water or milk 1 1/2 tsp yeast 1 1/2 tsp salt 3 Tbsp sugar * 2) 200 g all-purpose 1)2 Tbsp

How To Make Larb beef วิธีทำลาบเนื้อของลาว ລາບຊີ້ນງົວ

400 beef chopped ( No fat) 200 g cow river 6 Shallots 50 g spring onions 50 g coriander 50 g mint 2 Tbsp chilli powder 2 Tbsp Rice roasted 2 tsp MSG 1

How To Make Larb moo วิธีทำลาบหมูใส่ถั่วงอกของลาว ລາບຫມູໃສ່ຖົ່ວງອກ

500 g pork chopped 150 g skin pig 150 g heart pig 150 g live pig 1 Tbsp salt 50 spring onions 50 g coriander 50 g mint 2 Tbsp rice roasted 2 Tbsp lime

How To Make Taro Paste ເຜືອກກວນ ໃສ້ຊາລາເປົາ

1 kg Taro 500 ml coconut 1 tsp salt 300 g sugar 2 Tbsp rice flour ເຜືອກ1ໂລ ກະທິເຄິ່ງລິດ ເກືອ1ບ່ວງນ້ອຍ ນ້ຳຕານ3ຂີດ...
Loading...
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2019 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ