Kinh tế học Kết quả về 2,746 các trang bởi các nhánh dễ dàng

Hướng dẫn xây dựng Case studies chất lượng cao ở TOPICA

Hướng dẫn xây dựng Case studies chất lượng cao ở TOPICA;

Hướng dẫn xây dựng Case studies CUP - 2017

Hướng dẫn xây dựng Case studies CUP - 2017, dành cho các giảng viên chuyên môn và giảng viên hướng dẫn đang tham gia chương trình TOPICA UNI.

Phan Thế Đức, tiểu học Lê Văn Tám - Học sinh giỏi thành phố Hà Nội

Clip Phan Thế Đức được vinh danh học sinh giỏi thành phố Hà Nội 4 - 2018.

Hành trình 60 giây trong kinh tế học

Hành trình 60 giây trong kinh tế học.

Bài 2: Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường - TS. Phan Thế Công

Bài 2: Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường - Kinh tế học vi mô TS Phan Thế Công.

Phan Thế Đức làm trà sữa

Phan Thế Đức làm trà sữa, bài tập môn Science CAM.

Bài 3: Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng - TS Phan Thế Công

Bài 3 Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng - Kinh tế vi mô - TS Phan Thế Công.

Hướng dẫn giải bài tập Phân tích cầu - TS Phan Thế Công

Hướng dẫn giải bài tập phần phân tích cầu, bao gồm: tính giỏ hàng hóa tối ưu, viết phương trình đường ICC, đường PCC, đường cầu...

Bài 1. Tổng quan về kinh tế Vi mô - TS. Phan Thế Công

Chương 1. Tổng quan về kinh tế Vi mô Chương này giới thiệu cho sinh viên biết kinh tế học vi mô nghiên cứu vấn đề gì và một số khái niệm căn bản...
Làm thế nào để bắt đầu một Vlog, Blog vào năm 2019 - Thực hiện theo các Blogger và Vlogger thành công