Kinh tế học Kết quả về 434 các trang bởi các nhánh dễ dàng

ngày 2 tháng 11, 2019

Lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia miếu mộ và nhà thờ họ PHAN.

Về Xứ Nghệ Cùng Anh Lê Cường Giọng Ca Vàng Saigon By Night

Về Xứ Nghệ Cùng Anh Lê Cường Giọng Ca Vàng Saigon By Night.

Hoa Trinh Nữ HảI Yến

Hoa Trinh Nữ HảI Yến.

Bài giảng Kinh tế vĩ mô

Thất nghiệp - Unemployment

Thất nghiệp - Unemployment Unemployment, according to the (OECD), is when persons above a specified age (usually above 15) are not in paid employment

Lạm phát - Inflation

Lạm phát - Inflation Trong kinh tế vĩ mô, lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị

Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường

In microeconomics, supply and demand is an economic model of price determination in a market. It postulates that, holding all else equal, in a competi

(Monopoly and Competition) Intermediate Microeconomics

Monopoly and competition, basic factors in the structure of economic markets. In economics, monopoly and competition signify certain complex relations

Giới thiệu về Kinh tế học (Thinking like an Economist)

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học cũng nghiên cứu cách thức

Monte Carlo Simulation (TMU_No1)

What is a Monte Carlo Simulation? Monte Carlo simulations are used to model the probability of different outcomes in a process that cannot easily be p
Làm thế nào để bắt đầu một Vlog, Blog vào năm 2020 - Thực hiện theo các Blogger và Vlogger thành công