เปิดตัว Ford Mustang Shelby GT500 2020 ม้าป่าที่ทรงพลัง และเร็วที่สุดในโลก | CarDebuts

เปิดตัว Ford Mustang Shelby GT500 2020 ม้าป่าที่ทรงพลัง และเร็วที่สุดในโลก | CarDebuts

เปิดตัว Ford Mustang Shelby GT500 2020 ม้าป่าที่ทรงพลัง และเร็วที่สุดในโลก | CarDebuts

เปิดตัว Ford Mustang Shelby GT500 2020 ม้าป่าที่ทรงพลัง และเร็วที่สุดในโลก | CarDebuts

เปิดตัว Ford Mustang Shelby GT500 2020 ม้าป่าที่ทรงพลัง และเร็วที่สุดในโลก | CarDebuts
เปิดตัว Ford Mustang Shelby GT500 2020 ม้าป่าที่ทรงพลัง และเร็วที่สุดในโลก | CarDebuts
  • 6,497 เปิดอ่าน
  • 124 แชร์
  • 2 เดือนที่ผ่านมา