ราคาทองคำวันนี้03/05/2012 : 10:55 บิ๊กซีประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาหุ้นเพื่อการระดมทุน 4.2 พันลบ.ผ่านการขายหุ้น PP

ราคาทองคำวันนี้ดัง นั้นบริษัทฯวางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ช่างซึ่ง จะต้องออกให้บริการกับลูกค้า ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโยลีเข้ามาช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว แม่นยำขึ้น โดยใช้วิธีการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเช็คปัญหาอาการเสียของผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น การประสานงานกับลูกค้าและการรายงานสถานะงานกับต้นสังกัดได้ตลอดเวลาในขณะ ปฏิบัติงาน โดยวางเป้าหมายให้เอสวีโอเอเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ให้บริการแบบ Real Time เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ช่าง

http://www.goldinth.com/
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>