ราคาทองคำวันนี้ [13/01/2555]ขุนคลังส่งซิกอ้าแขนรับ“ศุภรัตน์” 

ราคาทองคำวันนี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวคิดการขายหุ้นรัฐวิสาหกิจ เช่น ปตท.ของรัฐบาล และให้กองทุนวายุภักษ์ถือหุ้นแทน ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งหากดำเนินการ ปตท.ก็ต้องทำความเข้าใจกับพนักงาน และหาแนวทางบรรเทาผลกระทบทั้งในส่วนของความมั่นคงและสวัสดิการพนักงาน นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาว่าการออกหุ้นกู้ล็อตใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ปตท.มีการออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยคาดว่าจะมีประมาณ 30-40% ของวงเงินหุ้นกู้ทั้งหมด โดยบางส่วนอาจจะต้องคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่ง ปตท.สามารถบริหารจัดการได้ รวมถึงต้องพิจารณาว่าการลดถือหุ้นของรัฐบาลจะกระทบต่ออันดับเครดิตของ ปตท.ด้วยหรือไม่ แต่เชื่อว่าจะไม่มากนักเพราะฐานะการเงินของ ปตท.แข็งแกร่ง และที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันเงินกู้หนี้แต่อย่างใดราคาทองคำวันนี้ทั้งนี้หาก ปตท.กลายเป็นบริษัทเอกชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายของภาคเอกชน เช่น กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ขณะที่การจะควบรวมกิจการนั้น ยังต้องพิจารณาข้อกฎหมายให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย อย่างไรก็ตาม การพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ ก็จะทำให้ ปตท.มีความคล่องตัวในการทำงาน ราคาทองคำวันนี้

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>